Publicaties
Urban Flow Control
Urban Flow Control

Op 19 juni 2013 j.l. heeft Willem Sulsters zijn bijdrage Urban Flow Control op het Metropool Forum 2013 van Vereniging Deltametropool gepresenteerd. In zijn essay beschouwt Sulsters de metropool als conditie, waarin waarde besloten ligt in diverse stromen en transacties, die met elkaar de dagelijkse realiteit van de metropool vormen. Door op die stromen in te grijpen kan waarde worden [...]

Downloads:
COLUMN: ROBUUST ALS RUBBER
COLUMN: ROBUUST ALS RUBBER

Drie suggesties voor publiek (de-)investeren in tijden van krapte. Willem Sulsters schreef een column op uitnodiging van KEI.

Downloads:
Publiek maatwerk
Publiek maatwerk

Willem Sulsters is gevraagd om als expert op het gebied van branding and urban identity op het essay ‘Leefstijlen en publieke gebouwen’ van Marc van Leent te reageren. Zijn reactie ‘Publiek maatwerk, naar een thuis voor stedelijke gemeenschappen’ is te lezen vanaf pagina 27.

Downloads:
Werk maken van Zuid!
Werk maken van Zuid!

Interview met R. Pechtold (bestuurslid IZoZ) en W. Sulsters over de ambities en doelstellingen van de Stichting IkZitopZuid voor de sociaal-economische ontwikkeling van Rotterdam Zuid en Drechtsteden.
Publicatie in het magazine ‘Rotterdam in Ontwikkeling, 2011′.

Downloads:
Stadshavens 2.0
Stadshavens 2.0

Een sociaal-economische ontwikkelstrategie voor Stadshavens, waarin via stepping stones de opeenvolgende doelgroepen elk specifiek bijdragen aan de gebiedsidentiteit van Stadshavens: Cool, Clean en Clever.

Downloads:
Tijdruimtegebruikswaarde
Tijdruimtegebruikswaarde

Over de waarde van tijdelijk gebruik in stedelijke vernieuwing. De uitdaging van het efficient gebruik van ‘ruimte in de tijd’.

Downloads:
Column: Voorheen stedenbouw
Column: Voorheen stedenbouw

Het begrip ‘Stedenbouw’ is net als ‘Volkshuisvesting’ een relikwie uit de 19e eeuw van de maakbare maatschappij en aan een ‘complete makeover’ toe om relevant te zijn in opgaven van de stedelijke ontwikkeling van de 21e eeuw.

Downloads:
Column: Tijdelijkheid als verademing
Column: Tijdelijkheid als verademing

Uitgesproken column voor KEI YURPS-lab over tijdelijkheid in gebiedsontwikkeling, als introductie op de casus over het GZG-terrein, Den Bosch.

Downloads:
Get Connected!
Get Connected!

Essay vanuit de visie van IkZitopZuid over de meerwaarde van een investering in een nieuwe metrolijn op Rotterdam Zuid voor bedrijvigheid en het vestigingsklimaat voor ondernemingen.

Downloads: