Projecten

Ook voor 2017 wordt het beursconcept voor de Provada in opdracht van de provincie Fryslân en de F4 gemeenten (Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sudwest Fryslân) verzorgd door WSA op basis van een gerichte positionering van Fryslân als vestigingsklimaat.

De provincie Fryslân en de F4 gemeenten (Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sudwest Fryslân) hebben WSA gevraagd het beursconcept te ontwikkelen voor een passende positionering van Fryslân op de Provada 2016.

De gemeente Krimpenerwaard wordt door WSA ondersteund in de bepaling van de identiteit van 11 kernen in de gemeente als basis voor toekomstige programmering en integraal beleid.

WSA heeft opdracht van de vier grote Friese gemeenten (Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, West Fryslan) en de Provincie Fryslan om te komen tot een heldere ruimtelijk economische profilering en gerichte proposities aan marktsectoren.

AIR maakt werk van stadsontwikkeling nieuwe stijl. In een aantal Stadslabs worden werkvormen verkend om stedelijke ontwikkeling met meerdere partners en opgaven tot stand te brengen. Moderator van het Stadslab Feijenoord is Willem Sulsters.

Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van een (economisch) ecosysteem in de provincie Friesland c.q. Noord Nederland

Het businessinitiatief WoonWerkZuid (WWZ) wil het bestaand aanbod aan woonmilieus en woningen van Rotterdam Zuid sterker verbinden met de vraag van werknemers bij ondernemingen in (regio) Rotterdam via informatie, advies en bemiddeling. Dit zal de relatie tussen wonen en werken op Zuid versterken en rendement geven op het vlak van woonsatisfactie, verhoging gem. huishoudinkomen, beperking reistijd, [...]

Voor het voorgebied moet een visie op toekomstig gebruik en ontwikkeling worden bepaald. Hierin dient de waarde en potentie van bestaand (karakter bestaand gebied en villa) en nieuw (doelgroepen bosgebied) maximaal te worden benut binnen de (regionale) marktcondities. Hiertoe is – mede op basis van een eerdere marktverkenning (WSA, 2010) – een eerste ambitie benoemd [...]

Gebouwconcept voor hergebruik en herpositionering ’t Veurhuis te Schakenbosch, Leidschendam.
I.o.v. Stichting Beheer Zorgvastgoed, 2012