Projecten

In 2015 is de gemeente Krimpenerwaard gestart met het project Identiteit kernen Krimpenerwaard. Met het document ‘Koers en Kader Krimpenerwaard’ wordt de integrale ontwikkeling van de kernen in het gebied bepaald.

Ook in 2017 is het beursconcept voor de Provada in opdracht van de provincie Fryslân en de F4 gemeenten (Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sudwest Fryslân) verzorgd door WSA. Concept op basis van de kernkwaliteiten van Fryslân als vestigingsklimaat.

De Provincie Zuid-Holland heeft een werkconferentie georganiseerd onder de titel Slim Ruimtegebruik.
SpringCo heeft hiervoor zogenaamde Kansenkaarten ontwikkeld, die inzicht bieden in investeringsmogelijkheden in het bestaand stedelijk gebied. WSA heeft Springco hierin ondersteund

De provincie Fryslân en de F4 gemeenten (Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sudwest Fryslân) hebben WSA gevraagd het beursconcept te ontwikkelen voor een passende positionering van Fryslân op de Provada 2016.

De gemeente Krimpenerwaard wordt door WSA ondersteund in de bepaling van de identiteit van 11 kernen in de gemeente als basis voor toekomstige programmering en integraal beleid.

WSA heeft opdracht van de vier grote Friese gemeenten (Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, West Fryslan) en de Provincie Fryslan om te komen tot een heldere ruimtelijk economische profilering en gerichte proposities aan marktsectoren.

AIR maakt werk van stadsontwikkeling nieuwe stijl. In een aantal Stadslabs worden werkvormen verkend om stedelijke ontwikkeling met meerdere partners en opgaven tot stand te brengen. Moderator van het Stadslab Feijenoord is Willem Sulsters.

Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van een (economisch) ecosysteem in de provincie Friesland c.q. Noord Nederland

Het businessinitiatief WoonWerkZuid (WWZ) wil het bestaand aanbod aan woonmilieus en woningen van Rotterdam Zuid sterker verbinden met de vraag van werknemers bij ondernemingen in (regio) Rotterdam via informatie, advies en bemiddeling. Dit zal de relatie tussen wonen en werken op Zuid versterken en rendement geven op het vlak van woonsatisfactie, verhoging gem. huishoudinkomen, beperking reistijd, [...]