Over WSA

WSA levert advies en management in complexe opgaven van stedelijke transformatie van gebieden en gebouwen: Urban Revelopment.

WSA werkt vanuit een samenhangende visie op gebruikers, programma, investeringen, ruimte en coalities binnen de logica van een veranderende, maatschappelijke context. WSA heeft vele binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in de Randstad voorbereid in strategie, concept of (start van) het uitvoeringsproces begeleid.

De opdrachtgevers van WSA zijn private en publieke partijen. WSA is actief betrokken bij het publieke debat over stedelijke ontwikkeling. WSA is lid van VNO NCW west, Platform 31 en vriend van het NAI.

Over Willem Sulsters

Ir. Willem A. Sulsters (1961) studeerde aan de Technische Universiteit Delft, faculteit bouwkunde (1988) en aan de Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona in de mastercourse ‘periphery as a project’ (masters 1993). Hij heeft gewerkt voor diverse ingenieursbureaus in binnen en buitenland in ontwerp en management van gebouwen, projectontwikkeling en procesmanagement gebiedsontwikkeling. Daarnaast heeft hij altijd bijgedragen aan kennis- en talentontwikkeling (onderwijs, publicaties, kenniskringen, intervisies, docent leergangen e.d.).

In 1997 is WSA Stedelijke Ontwikkeling bv opgericht en werkt Willem als managing director. In 2007 t/m 2009 heeft hij tevens als directeur TCN Concepts gewerkt aan herontwikkeling van gebieden en gebouwen in Nederland, Portugal en Zuid Afrika.

Willem Sulsters is mede-oprichter van de Stichting IkZitopZuid, een privaat initiatief van Concire, Dura Vermeer en WSA, ontstaan in 2007 na de totstandkoming van het Pact op Zuid. Dit netwerk van private partijen werkt binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid aan de sociaal-economische ontwikkeling van Zuid in het perspectief van Mainport Rotterdam.

In 2016 is Willem tevens lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, RRKC.

WSA oud medewerkers

Jeremy Mouthaan, Lizet Kuitert, Laura Suijkerbuijk, Hidde van der Veer, Anouska Golstein, Ineke de Poorter, Hossein Hidare, Eylem Tali, Karin Blokzijl, Maaike van der Horst, Hatice Aydogan, Farley Kaja, Eva Smeele, Juliette Corbeau, Marijn Calkhoven, Dirk van de SchoorAstrid van Vliet, Paul Cuppen, Paul van de Broek, Thijs Tiebosch, Jeffrey Beenhouwer, Arjan van der Mispel, Lotte Schubert, Sanja Dzal, Kees IJsselstein, Marije Koudstaal, Jeroen Rozema, Joke Batelaan, Gert Jan Kruijthof, Ido Laor, Mirjam van Es, Cora Ileana Alfonso-Garcia, Tomaso Pini.