Proces

Proces- en ontwikkelmanagement

In gebiedsontwikkeling vormt het gebiedsconcept de strategische leidraad voor het bereiken van het (gezamenlijk) doel. WSA is in de ontwikkelingfase vooral de onafhankelijk procesmanager als schakel tussen publieke en private stakeholders en is daarbij eventueel gedelegeerd opdrachtgever. Met name in complexere opgaven met meerdere partijen is deze rol van onafhankelijk procesmanager een meerwaarde.

WSA zet hierbij kennis in op het vlak van: grond en vastgoedexploitaties, investeringsbeslissingen, stedenbouwkundige planvorming, coordinatie betrokken discipines in uitvoering, contractvorming/ PPS constructies, branding/ marketing en communicatie.

In vastgoedontwikkeling vormt het gebouwconcept de leidraad voor de opzet exploitatie/ werving exploitant, contractering van gebruikers/ huurders, de branding en marketing en uitwerking planvorming en investeringen.  WSA kan optreden als (co-)ontwikkelaar voor de eigenaar/ belegger of conceptmanager in samenwerking met de primair ontwikkelaar.

Geassocieerde projecten