Concept

Concepting

WSA levert integraal haalbare concepten voor ontwikkeling van gebieden en gebouwen.

Het concept bepaalt op hoofdlijnen de synergie van uiteenlopende aspecten. Het brengt een relatie aan tussen de huidige identiteit, aanbod van een product of programma (vastgoed en gebruiksvoorzieningen), bestaande marktvraag of trend (ontwikkeling in consumentvoorkeuren), ontwerp (planontwerp/ ruimtelijk kader), opzet exploitaties (kader voor investeringen en risico) en brand (positionering). Een goed concept legt de basis voor waardeontwikkeling.

Het concept bindt en verbindt partijen. Het concept stuurt op gedeelde ambities en het commitment van partijen vanuit hun specifieke rol in het beoogde ontwikkelingsproces. Het concept biedt kader, richting en samenhang aan keuzes in de realisatie.

Juist in de haalbaarheidsfase is de invloed op uiteindelijke waardeontwikkeling hoog; investeren in een goed concept verdient zich terug.

Geassocieerde projecten